20 let od Sametové revoluce on-line

20 let od Sametové revoluce on-line 20 let od vypuknutí Sametové revoluce si veřejnost na mnoha místech České republiky připomenula většinu tehdejších klíčových okamžiků. Obecně prospěšná společnost Opona při té příležitosti zrealizovala celou řadu akcí a projektů. Součástí uvedených aktivit bylo rovněž zprovoznění nových stránek www.oponaops.eu, jejichž přípravu zajišťovala společnost Elevator. Česko-anglická mutace www prezentace má nejen atraktivní design, ale i mnoho dalších zajímavostí: například krátké reportáže z jednotlivých akcí této neziskové organizace, fotografie zachycující jejich atmosféru či další projekty, které širokou veřejnost upozornili na dobu nesvobody. Je symbolické, že právě 20 let od historických událostí vedoucích k pádu totalitního režimu vznikly díky společnosti Elevator www stránky, které na tehdejší dobu vzpomínají.
Stránky naleznete na adrese www.oponaops.eu.