Živá paměť o.p.s.

Živá paměť o.p.s.
Živá paměť je obecně prospěšná společnost, která byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti v prosinci roku 2003. Společnost poskytuje poradenství a sociální pomoc obětem fašismu.

Realizovaný projekt

Živá paměť

Živá paměť

Realizace: Leden 2014

Projekt Živá paměť pečuje o vzpomínkové dědictví obětí nacistického bezpráví, seznamuje s jejich odkazem širokou veřejnost a usiluje o zlepšení kvality života obětí nacismu.

Více o projektu...