Educanet

Educanet
Síť soukromých středních škol, využívající ojedinělou koncepci nejmodernější výuky prostřednictvím informačních technologií v rozsahu a kvalitě plně srovnatelnými s nejprestižnějšími zařízeními tohoto typu v Dánsku, Velké Británii a Německu. Většina výuky je realizována prostřednictvím výpočetní techniky, kdy každý student dostává multimediální notebook ke školnímu i domácímu užití a obsah i technické zabezpečení tohoto procesu vznikají za úzké spolupráce s předními výrobci a distributory IT komponent a SW (například IBM / Lenovo aj.) Školy se zásadně liší od ostatních gymnázií i odborných středních škol především rozsahem výuky IT technologií, způsoby výuky formou e-learningu a modulového vyučování.

Realizovaný projekt

E-learning pro Educanet

E-learningová platforma pro Educanet

Realizace: Leden 2014

Soukromé gymnázium Educanet - Kladno využívá naši implementaci e-learningové platformy ATutor při výuce všech předmětů. Platforma umožňuje vyučujícím on-line komunikaci se žáky, sdílení výukového obsahu a průběžné vyhodnocování úspěšnosti studia jednotlivých studentů.

Více o projektu...

Komentář klienta

LCMS ATutor využívá naše škola, Soukromé gymnázium EDUCAnet Kladno s.r.o., jako nástroj pro tvorbu e-learningových opor výuky. Pedagogům umožňuje jednoduchou a rychlou přípravu výukového obsahu a vedení on-line kurzů. Žákům poskytuje přizpůsobivé učební prostředí.
Mgr. Sylvie Böhmová

Mgr. Sylvie Böhmová
Educanet